2015-09-04
17:04:00
    Return och the Lennarts?

Hej kära lojala följare!

Välkomna till det första inlägget sedan 2012..... Inte mycket annat att säga än att ingen av oss längre går i gymnasiet :p
Vi är alla i nya fina skolor på olika håll i Finland och åtminstone jag trivs väldigt bra i Åbo.
Själv går ja på navigationshögskolan (fancy va?) fast di ha slagit se samman med novia så he heter inte navigationshögskolan nå mer....
Tredje årets studerande, som för tillfället håller på å förbereder för slut körningen i simulatorn... Många nya instrument att lära sig de kommande veckorna som vi inte ännu ens talat om...skiiit

Ikväll nu så fick ja lite tråkig å i brist på annat att tundra på så häxa ja ti gå hit å böri läs gamla inlägg å efter att ha fnittrat närmare 45 minuter (lättroad) bestämde jagmig för att blåsa lite nytt liv i vår gamla blogg :-) ja e fortfarande väldigt chockad över att ja lyckades logga in o mindes epotadressen ^^
Btw så dnasa just ett team flickor skitbra i talent UK :p för lite extra flumflum

Bästa lyckönskningar till alla som råkar lås dehe så får vi si om e blir nå mer skrivas hit :)

Seglärskon "med mickon
Eftersom ja inte klara av ti få hit en ny bild smärtar ja in en gammal av wylde Swan :)


RSS